Stadtkino Trostberg
Heinrich-Braun-Stra├če 1
83308 Trostberg
08621 5084632
1 Auditorum