Schauburg Filmpalast Gelsenkirchen
Horster Straße 6
45897 Gelsenkirchen
0209 30886
3 Säle 1054 Sitze