Kino Gelnhausen (Pali / Casino)

  Kino Gelnhausen (Pali / Casino)

  Gelnhausen
  Arielle, die Meerjungfrau

  Arielle, die Meerjungfrau

  135 min
  Abenteuer, Fantasy
  FSK 6
  JFJ Empfehlung 7-99