Persons related to Seiran Kobayashi

Nana Mizuki, Kitarô Kôsaka, Satsumi Matsuda