Thuy An Luu

Thuy An Luu

Schauspieler:in

Über

Galerie

Thuy An Luu
<strong>Quelle:</strong> <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:L%C6%B0u_Ly" title="User:Lưu Ly">Lưu Ly</a> - <span class="int-own-work" lang="en">Own work</span>
Thuy An Luu
<strong>Quelle:</strong> <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:L%C6%B0u_Ly" title="User:Lưu Ly">Lưu Ly</a> - <span class="int-own-work" lang="en">Own work</span>
Thuy An Luu
<strong>Quelle:</strong> <ul><li><a href="//commons.wikimedia.org/wiki/File:Miss_Vietnam_World_2010.JPG" title="File:Miss Vietnam World 2010.JPG">Miss_Vietnam_World_2010.JPG</a>: Miss Vietnam World 2010 Organizers</li> <li>derivative work: <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:Vinhtantran" title="User:Vinhtantran">Tân</a> (<a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:Vinhtantran" title="User talk:Vinhtantran"><span class="signature-talk">talk</span></a>)</li></ul> - <ul><li><a href="//commons.wikimedia.org/wiki/File:Miss_Vietnam_World_2010.JPG" title="File:Miss Vietnam World 2010.JPG">Miss_Vietnam_World_2010.JPG</a></li></ul>
Thuy An Luu
<strong>Quelle:</strong> The Municipality of Hanoi, Bắc Việt, State of Việt Nam, French Indo-China. - <ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://archives.org.vn/gioi-thieu-tai-lieu-nghiep-vu/ha-noi-da-tung-co-mot-thu-vien-%E2%80%9Cbinh-dan%E2%80%9D-nhu-the.htm">Hà Nội đã từng có một thư viện “bình dân” như thế! - 08:25 PM 07/10/2022. - Với vai trò là trung tâm hành chính và văn hóa của cả nước, Hà Nội là nơi lưu giữ và phục vụ một khối lượng di sản văn hóa thành văn đa dạng, phong phú. Chính khối di sản văn hóa quý giá này đã tạo cho người Hà Thành một thú ăn chơi rất tao nhã: đọc sách và đến thư viện đọc sách. Thư viện trở thành điểm hẹn của trí tuệ, của thông tin và tri thức (1).</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://archives.org.vn/">Trung tâm Lưu trữ quốc gia I</a>.</li></ul><ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://archives.org.vn:2001/files/ecm/source_files/2022/10/07/08-10-001-162511-071022-48.jpg">Hợp đồng cho Hội Tân Văn hóa Việt Nam thuê nhà Thủy Tạ / TTLTQGI.</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://archives.org.vn/">Trung tâm Lưu trữ quốc gia I</a>.</li></ul><ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://archives.org.vn:2001/files/ecm/source_files/2022/10/07/08-10-002-162511-071022-48.jpg">Điều lệ đấu thầu cho thuê sân nhà Thủy tạ hồ Hoàn Kiếm năm 1952 / TTLTQGI.</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://archives.org.vn/">Trung tâm Lưu trữ quốc gia I</a>.</li></ul><ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://archives.org.vn:2001/files/ecm/source_files/2022/10/07/08-10-003-162511-071022-48.jpg">Thành phố cho phép Nha Thanh niên và Bình dân Giáo dục Bắc Việt sử dụng Bình dân Thư viện để tổ chức buổi nói chuyện và chiếu bóng. / TTLTQGI.</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://archives.org.vn/">Trung tâm Lưu trữ quốc gia I</a>.</li></ul>
Thuy An Luu
<strong>Quelle:</strong> Original uploader was <a href="https://vi.wikipedia.org/wiki/User:L%C6%B0u_Ly" class="extiw" title="vi:User:Lưu Ly">Lưu Ly</a> at <a class="external text" href="https://vi.wikipedia.org">vi.wikipedia</a> - Transferred from <a class="external text" href="https://vi.wikipedia.org">vi.wikipedia</a>; transferred to Commons by <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:Amore_Mio" title="User:Amore Mio">User:Amore Mio</a> using <a rel="nofollow" class="external text" href="http://tools.wikimedia.de/~magnus/commonshelper.php">CommonsHelper</a>.
Thuy An Luu
<strong>Quelle:</strong> <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:L%C6%B0u_Ly" title="User:Lưu Ly">Lưu Ly</a> - <span class="int-own-work" lang="en">Own work</span>
Thuy An Luu
<strong>Quelle:</strong> <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:B%C3%B9i_Th%E1%BB%A5y_%C4%90%C3%A0o_Nguy%C3%AAn" title="User:Bùi Thụy Đào Nguyên">Bùi Thụy Đào Nguyên</a> - <span class="int-own-work" lang="en">Own work</span>
Thuy An Luu
<strong>Quelle:</strong> <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:L%C6%B0u_Ly" title="User:Lưu Ly">Lưu Ly</a> - <span class="int-own-work" lang="en">Own work</span>
Thuy An Luu
<strong>Quelle:</strong> <a href="//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Thuy_sy&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="User:Thuy sy (page does not exist)">Thuy sy</a> - <span class="int-own-work" lang="en">Own work</span>
Thuy An Luu
<strong>Quelle:</strong> <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:B%C3%B9i_Th%E1%BB%A5y_%C4%90%C3%A0o_Nguy%C3%AAn" title="User:Bùi Thụy Đào Nguyên">Bùi Thụy Đào Nguyên</a> - <span class="int-own-work" lang="en">Own work</span>
Thuy An Luu
<strong>Quelle:</strong> The imperial government of the Nguyễn Dynasty. - <ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://archives.org.vn/gioi-thieu-tai-lieu-nghiep-vu/80-van-ban-dac-sac-se-duoc-gioi-thieu-trong-trien-lam-3d-%E2%80%9Cthuong-%E2%80%93-phat-chuyen-xua-chua-cu%E2%80%9D.htm">80 văn bản đặc sắc sẽ được giới thiệu trong Triển lãm 3D “Thưởng – Phạt: Chuyện xưa chưa cũ”. - 08:41 PM 06/01/2023. - Triển lãm 3D “Thưởng – Phạt: Chuyện xưa chưa cũ” do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) tổ chức giới thiệu 80 văn bản đặc sắc được lựa chọn từ khối Châu bản triều Nguyễn về chủ đề thưởng - phạt dưới triều Nguyễn (1802 - 1945). Đây là những văn bản lần đầu tiên được công bố, giới thiệu rộng rãi đến công chúng. Bên cạnh đó là nhiều hình ảnh tư liệu, hiện vật sinh động góp phần làm phong phú cho triển lãm.</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://archives.org.vn/">Trung tâm Lưu trữ quốc gia I</a>.</li></ul><ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://archives.org.vn:2001/files/ecm/source_files/2023/01/06/07-01-001a-203315-060123-41.jpg">Phó Tổng trấn Bắc thành Phan Văn Thúy tâu về việc khen thưởng người có công bắt được phỉ, nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://archives.org.vn/">Trung tâm Lưu trữ quốc gia I</a>.</li></ul><ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://archives.org.vn:2001/files/ecm/source_files/2023/01/06/tram-thu-203339-060123-84.jpg">Trảm tù, ảnh sưu tầm.</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://archives.org.vn/">Trung tâm Lưu trữ quốc gia I</a>.</li></ul><ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://archives.org.vn:2001/files/ecm/source_files/2023/01/06/pp0149297-01-203339-060123-84.jpg">Cảnh xử án xưa, ảnh sưu tầm.</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://archives.org.vn/">Trung tâm Lưu trữ quốc gia I</a>.</li></ul>
Thuy An Luu
<strong>Quelle:</strong> <a href="//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Anhtaijsc&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="User:Anhtaijsc (page does not exist)">Anhtaijsc</a> - <span class="int-own-work" lang="en">Own work</span>

Filme mit Thuy An Luu