Directed by Katsuhiro Otomo

Persons related to Katsuhiro Otomo

Nozomu Sasaki, Mami Koyama, Animación, Mitsuo Iwata, Tesshô Genda